نتایج جستجو برای عبارت :

ژل کامگرا ن

انزال زودرس ما به یکی از بزرگترین مشکلات مردان تبدیل شده است. بسیاری از روابط جنسی که از رویاهای خوب شروع می شوند منجر به ناامیدی می شوند و منجر به آسیب های عمیق فیزیولوژیکی و روانی هر دو طرف می شوند. انزال زودرس به معنای این است که هم زن و هم زن از روابط جنسی لذت نمی برند یا نمی توانند لذت ببرند. امروزه انزال زودرس به جایی رسیده است که هم روابط جنسی و هم روابط ژن را تهدید می کند. علل فیزیولوژیکی و روانی بسیاری از انزال زودرس وجود دارد.
بی تجربگی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
جمعیت آزاد اندیشان لرستان (شهرستان بروجرد) دبیر کل علی علائی ساعت مچی ویروس کرونا دفتر وکالت و مشاوره حقوقی «وکیل قانون» شعر وغزلهای من سحا فایل چرکنویس های ذهنم... رودان بهشت جنوب the Center Of Science هزوارش