نتایج جستجو برای عبارت :

لا ما جلسنا

1.لونه أبیض :
الف- الرمان           ب- السحاب           ج- البحر          د- اللسان
2. کدام گزینه برای این سوال مناسب نیست؟ ( أ أنتم جلستم تحت الشجره کثیرا )؟
الف- لا،ما جلسنا کثیرا                   ب- نعم،جلسنا کثیرا
ج- نعم،جلستُ کثیرا                      د- لا،جلسنا قلیلا
3. ترجمه کدام جمله نادرست است؟
الف- اللغه العربیه من اللغات العامیه : زبان عربی از زبان های بین المللی است.
ب- أنا أکتب بالقلم االاسود : من با قلم سیاه می نویسم.
ج- أنت تعر
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
نکس وان موزیک سفر به مریخ با شاتل هوایی È×Ö Ì§ KÌñG Ö£ MÚ§ÌÇ رونق تولید بزرگراه ثروت خلاصه کتاب اداره امور عمومی تطبیقی فرل هدی pdf در و پنجره دوجداره آموزش ویکی سامانه جامع آموزش در کشور دانش پسند تخفیف تا 70%